YERƏ GİRMƏK

çox utanmaq, utanıb sıxılmaq; ~ xəcalət çəkmək, üzünə baxa bilməmək.

YERƏ DÜŞMƏYƏ QOYMAMAQ
YERƏ-GÖYƏ SIĞMAMAQ