YER-GÖY TUTMAMAQ

lap çox miqdarda olmaq, yerləşməmək.

YER-GÖY QAN AĞLAMAQ
YER SALMAQ