YOLA GƏTİRMƏK

yumşaltmaq, güclə razılığını almaq; ~ ələ almaq, razı salmaq, ürəyini yumşaltmaq.

YOLA GƏLMƏK
YOLA KÖRPÜ SALMAQ