YOLA VERMƏMƏK

dolandırmamaq; hədsiz tələbkar olmaq, ötüşdürməmək, güzəştə getməmək.

YOLA VERMƏK
YOLDAN ÇIXARMAQ