YOLUNA QOYMAQ

nizamlamaq, yerbəyer etmək, sona çatdırmaq, birdəfəlik həll etmək; ~ əncam çəkmək (qılmaq), qaydaya salmaq, dağ eləmək.

YOLUNA ÇIXMAQ
YOLUNDA CAN QOYMAQ