ZƏRƏRİN YARISINDAN QAYITMAQ

ziyan gətirə bilən bir işi davam etdirməyib yarımçıq qoymaq; ~ ziyanın yarısından qayıtmaq.

ZƏRƏR YETİRMƏK
ZƏRİ DƏ VAR, ZORU DA