ZAÇOT

[ rus. зачёт] Ali və orta ixtisas məktəblərində tələbələrin biliyini yoxlama növü. Zaçota hazırlanmaq. Zaçot almaq. Zaçot yazmaq. Zaçot sessiyası.
// Belə yoxlamaların keçirildiyini təsdiq edən qeyd.
ZABİTLİK
ZAD

Digər lüğətlərdə