ZAĞA

Heyvan yuvası, mağara. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Nökər olan qulluq eylər ağaya,

Həramisən, dur sən çəkil zağıya!

Yada bel bağlama, qoyar yağıya,

Yad oğlunun yağlı aşı gərəkdir.

                 (Əndəlib Qaracadaği “Şeirlər məcmuəsi”)

ZAĞA
ZAĞLI

Digər lüğətlərdə