ZARAFAT GƏLMƏSİN

işin ciddiliyini, hadisənin böyüklüyünü vurğulamaq məqsədilə işlədilən ifadə.

ZARA GƏTİRMƏK
ZARAFATA SALMAQ