ÜSULİ-İDARƏ

is. [ ər. ] Bir ölkənin idarə üsulu, dövlət quruluşu, rejim. Çar üsuliidarəsi. Xalq demokratik üsuli-idarəsi.
– Bizim üsuli-idarədə fitnə-fəsada yol verilməz, – deyə, Nadir dayısına [cavab verdi]. B.Talıblı.

ÜSULİ-CƏDİD
ÜSULLU

Digər lüğətlərdə