ÖMÜR

həyat. “Həyat” qadın adının kişi üçün variantı.
ÖMRÜM
ÖMÜRALI

Digər lüğətlərdə