ÖNCÜL

qabaqcıl; başçı, öndə gedən, başçılıq edən.
ÖNAL
ÖNDƏR

Digər lüğətlərdə