ÖVSƏT

orta, ortancıl; yarı, yarımçıq; keyfiyyətlər; təriflər.
ÖVSƏD
ÖYÜD

Digər lüğətlərdə