ÜZ

(Ağdam, Bərdə, Biləsuvar, Borçalı, Cəlilabad, Salyan, Şəki)
qaymaq. – Südün üzün alıflar, altının kəndo:u qalıf (Ağdam); – Qavaxdan da üz çox olurdu (Borçalı); – Südün üzün yığıf satajam (Bərdə); – Sütün üzünü yığıf heyləcə töhmüşəm nəhriyə (Şəki)
ÜYÜTMƏX’
ÜZBƏSİFƏT

Digər lüğətlərdə