ŞABALID

is.
1. Qoz, fındıq cinsindən qabıqlı meyvə və bu meyvənin ağacı. Şabalıdın çox dadlı, qidalı meyvələrindən və ağaclarının oduncağından geniş surətdə istifadə edilir.
Meyvələri çiy, qovrulmuş və bişirilmiş halda işlədilir. İ.Axundzadə.
Yarımişıqlı otağımızın ortasında dördbucaq şəklində qayrılmış ocağın dövrəsində döşəkcələrə düzülüb oturardıq, … şabalıd qovurardıq. Çəmənzəminli.

2. Qəhvəyi, şabalıdı. Şabalıd rəngli. Şabalıd rəngli şal.
– Nazlı əynindəki tünd şabalıd rəngli ipək köynəyini çıxartdı… S.Rəhimov.

◊ Şabalıd cinsi – çox xəsis, xeyirverməz adam haqqında.
Bu yerlərin dağı yox; Bağçası var, tağı yox; Cinsi şabalıd cinsi; Görkəmi var, yağı yox. (Bayatı).

Şabalıddan yağ çıxartmaq – mümkün olmayan şeydən də fayda görməyə çalışmaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ŞABALID ŞABALID (ağacı və meyvəsi) ..Ocağın dövrəsində döşəkçələrdə düzülüb oturardıq.. şabalıd qovurardıq (Çəmənzəminli); KƏSTANƏ [Muxtarla xanımı]

Etimologiya

  • ŞABALID Fars sözüdür, “şah palıd” deməkdir. Doğrudan da, şabalıdın və palıdın meyvələri bir-birinə oxşardır. (Bəşir Əhmədov
Ş
ŞABALIDI

Digər lüğətlərdə