ŞUM

(Bakı)
zərər. – Yayda isdot yimeg şumdu
ŞULUM-ŞULUM
ŞUMAQƏDƏR

Digər lüğətlərdə