ƏHVALPÜRSAN

Bax: əhval-pürsan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ƏHVALPÜRSAN
ƏJDƏRHA FARS

Digər lüğətlərdə