ƏRKAN

ər. rükn sözünün cəmi

Ədəb qaydaları. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Çox vaxt ədəb-ərkan şəklində işlənir.

Ədəb ilə, ərkan ilə,

Telli gəlir qarşımıza.

Mən qurbanam o dildara,

Əcəb gəlir tuşumuza.

           (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”)

ƏRĞÜVANİ
ƏRKƏC

Digər lüğətlərdə