ƏTƏK

Dağın, yamacın və ümumiyyətlə hündür yerin aşağı tərəfləri. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Elə ki hər şey hazır oldu, qoşunu götürüb Çənlibelə tərəf yola düşdü. Heç yerdə dayanmayıb, dincəlməyib, gecə – gündüz at sürdü, gecələrin birində özünü çatdırdı Çənlibelin ətəklərinə. (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

ƏŞRƏFİ ƏRƏB
ƏVRƏN

Digər lüğətlərdə