ABORİGEN

Latın sözüdür, “qədimdən sakin olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABLYASİYA
ABRAZİYA

Значение слова в других словарях