BACI

is.
1. Bir ata-anadan, yaxud bir atadan və ya bir anadan olan qızların birbirinə və ya qardaşlarına olan qohumluq münasibəti. Doğma bacılar. Əkiz bacılar.
2. Tanış olmayan qadına, qıza ehtiramla müraciət.
Ey atalar, analar, ey gəlinlər, bacılar; Az keçər bahar kimi ürəyiniz açılar. S.Rüstəm.

// Hörmət üçün qadınların adlarına, yaxud ləqəbinə əlavə olunur. Bu gün dərs olmamışdı, molla bacı xəstə imiş.
Odur ki, Ağabəyim səhərdən dayəsindən ayrılmamışdı. Çəmənzəminli.
Tükəzban bir döşək gətirib, Məşədi Püstə bacının altına salır. H.Sarabski.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BACI BACI Dayım Səfərəli Vəlibəyov [Zaqafqaziya seminariyasının müəllimi] bacısının bu ağır vəzifəsini bir qədər yüngülləşdirmək məqsədilə böyük qardaşım R

Etimologiya

  • BACI Türk dillərində bacı sözünün mənası qız qardaş birləşməsi ilə ifadə olunub. Bacı kəlməsi cici sözünün təhrifindən əmələ gəlib və onun sinoniminə çevri
BACASIZ
BACI-QARDAŞ

Digər lüğətlərdə