GÖZƏK

I
(Ağdaş)
iynə. – Torvaların ağzını gözəknən tik
II
(Cəbrayıl, Qax, Salyan, Yevlax)
çuvalın ağzında olan ilmək
GÖZƏX’
GÖZƏMƏX’

Digər lüğətlərdə