TİBB

is. [ ər. ]
1. Xəstəliklər, onların müalicəsi və qarşısını almaq haqqındakı elmlərin məcmusu.
Aynadan beş-altı yaş böyük olan qardaşı tibb institutunda dosent idi. İ.Əfəndiyev.

□ Tibb bacısı (qardaşı) – müalicə müəssisələrində orta təhsilli tibb işçisi.
2. Bax səhiyyə. Tibb işçiləri həmkarlar ittifaqı.
[Sevinc Qaçaya:] Durmayın, tez tibb məntəqəsinə aparın. Z.Xəlil.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • TİBB TİBB Arvad əsil yaranmasından tibb elminə möhtacdır (Çəmənzəminli); TƏBABƏT Düşməzdi önümdə dostum bu günə; O, lənət yağdırır, min dəfə lənət; Təbabət
TİAMİN
TİBBİ

Digər lüğətlərdə