TİKMƏ₂

Tikmək2”dən f.is.
2. is. Parça üzərində rəngbərəng saplarla müxtəlif naxışlar salmaqdan ibarət xalq sənəti, habelə belə məmulatın özü.
Qarşı divara yekə bir tikmə vurulmuşdu. B.Bayramov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • TİKMƏ yaratma — qurma — düzəltmə
TİKİŞSİZ
TİKMƏ₁

Digər lüğətlərdə