TEMP

[ lat. tempus – vaxt]
1. Musiqi əsərinin ifasının sürət dərəcəsi. Sürətli tempdə uvertüra. Ariyanın tempi.
// idm. Təkrar edilən hərəkətlərin və ya müntəzəm hərəkətin sürət dərəcəsi. Qaçış tempi. Oyun sürətli tempdə keçdi.
2. Bir şeyin həyata keçirilməsi, cərəyanı, sürəti, dərəcəsi. Sənayenin inkişaf tempi. Silahlanma tempi. Hücum tempi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • TEMP temp bax sürət
TEMBR
TEMPERÁMENT

Digər lüğətlərdə