TRANZİ́STOR

[ ing. ] Elektrik siqnallarını gücləndirmək üçün yarımkeçirici cihaz (radiotexnikada, elektronikada çox vaxt elektron lampalarının əvəzinə işlədilir).
// Həmin prinsip əsasında işləyən portativ radioaparat.
TRANŞEY
TRANZİSTORLU

Digər lüğətlərdə