U₁

Azərbaycan əlifbasının iyirmi səkkizinci hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.
U
UC

Digər lüğətlərdə