UC-BUCAQSIZ

sif. Ucu-bucağı olmayan, hədd-hüdudu olmayan; çox geniş, intəhasız.
İnandığım ərənlərin birini; Uc-bucaqsız bir səhrada tapmışam. Ə.Cavad.

UC-BUCAQ
UCA

Digər lüğətlərdə