AŞIRMAQ

1. AŞIRMAQ, ÇEVİRMƏK, YIXMAQ

2. aşırmaq bax yemək 1

AŞIRIM
AŞİQ

Digər lüğətlərdə