AĞILMAQ

Asılmaq; ucalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞI
AĞILMƏND

Digər lüğətlərdə