AĞAMƏT

Toydan bir neçə gün qabaq qız evinə aparılan qoyun, un, meyvə və s. kimi şeylər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Amma iki gündən sonra toy xəbərinin əvəzinə vay xəbəri yetişdi ki, Hüseynəli xanın toy ağaməti gələndə, Koroğlu Xoydan qayıdırmış, rastlaşıblar, Koroğlu onu dünyadan köçürüb. (“Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A., B.A.)

AĞAC
AĞAYIL

Digər lüğətlərdə