AĞNATMAQ

Aşağı sürmək, endirmək, diyirlətmək, aşırmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dəli Həsən bir su içim saatda Hasan paşanın qoşununu qatım-qatım qatlayıb, ağnatdı bu tərəfə. (“Hasan paşanın Çənlibelə gəlməyi”)

AĞMAQ
AĞRILMAQ

Digər lüğətlərdə