ABUTEL

Ərəbcə tel (qızıl), farsca ab (su) sözlərindən əmələ gəlib, “parlaq” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

ABRAZİYA
AC

Значение слова в других словарях