ALAÇIQ

Köçəri mənzili, çadır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Yenə axşam yeməyindən sonra hamı böyük alaçığa yığışmışdı. (“Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A.,B.A.)

ALACALANMAQ
ALAQAPI

Digər lüğətlərdə