AQÇALUQ

Axçaya dəyər əmtəə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AQÇA
AQIN