ARŞINLIQ

Bir arşın uzunluğunda, enində ya dərinliyində olan // rəqəmlərlə işləndikdə – ... arşın uzunluğunda olan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ARŞIN
ARŞUN

Digər lüğətlərdə