Aralıq (ortadakı) adresat

informasiyanı verən və qəbul edən şəxs, daha doğrusu, tərcüməçi, yaxud adresat-əvəzedici.
Aradan qaldıran əlaqə
Ardıcıl tərcümə