assosiasiya olunmuş müəssisə

Bankın əhəmiyyətli təsir göstərdiyi hüquqi şəxs, lakin bu hüquqi şəxs nə törəmə müəssisə, nə də birgə müəssisə deyildir

asılı təsərrüfat cəmiyyəti
atçılıq