AXITRILMAQ

Enmək, sürüşüb düşmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AXIR ƏRƏB
AXİRƏT HAQQI