Ayrıca söz

kontekst xaricində konkret, müəyyən mənası olmayan və buna görə də tərcüməyə yatmayan nitq-dil vahidi.
Atalar sözü
Baş məcmu strukturu