Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «HE» – 103
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
HA HE HI HM HO HU
 

HE

“H” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.

HECA

is. [ər.] Sözdə bir dəfə nəfəs verməklə tələffüz olunan səs və ya səs birləşməsi.
ətraflı

HECALAMA

“Hecalamaq”dan f.is.

HECALAMAQ

f. Hecalarla, hecalara ayıraraq oxumaq; höccələmək.

HEÇ

zərf [fars.] 1. Qətiyyən, əsla, bilmərrə, büsbütün.
ətraflı

HEÇLİK

is. 1. Yoxluq, fanilik, ədəm, mövcud olmama (varlıq ziddi).
ətraflı

HEÇ-PUÇ

is. [fars.] Heç bir əhəmiyyəti, xeyri, mənası olmayan şey, boş şey.
ətraflı

HEÇ-HEÇƏ

zərf Hər iki tərəf üçün uduşsuz və ya məğlubiyyətsiz (müxtəlif oyunlarda, yarışlarda).
ətraflı

HEGELÇİ

is. Hegel fəlsəfəsi tərəfdarı (bax hegelçilik).

HEGELÇİLİK

[xüs. is.-dən] İdealist dialektika nəzəriyyəsinin əsasını qoymuş alman filosofu Hegelin dünyagörüşü; Hegel fəlsəfəsi əsasında təşəkkül tapmış idealist fəlsəfi cərəyanların ümumi adı.

HEGEMÓN

[yun.] Hegemonluq edən; rəhbər, başçı.

HEGEMONİ́ZM

[yun.] Hegemonluq iddiasında olma, hegemonluğa can atma, özünü hegemon kimi aparma.

HEGEMONLUQ

is. Birincilik, rəhbərlik; gücdə, təsirdə üstünlük; hakimiyyət, ağalıq.

HEKAYƏ

is. [ər.] 1. Rəvayət şəklində kiçik ədəbi nəsr əsəri.
ətraflı

HEKAYƏYAZAN

is. və sif. bax hekayəçi 1-ci mənada.

HEKAYƏT

is. [ər.] Əhvalat, sərgüzəşt, qəziyyə; hekayə.
ətraflı

HEKAYƏÇİ

is. 1. Hekayə yazan yazıçı. Ə.Haqverdiyev gözəl hekayəçidir.
ətraflı

HEKAYƏÇİLİK

is. Hekayə yazma sənəti. Romançılıq və hekayəçilik həyat və tarixi təhrif etmək deyil, onu bədii şəkildə vermək deməkdir. M.S.Ordubadi.

HEKTÁR

[yun. hekaton – yüz və area – sahə] Metr sistemində 10.
ətraflı

HEKTÓQRAF

[yun. hekaton – yüz və grapho – yazıram] Yazı maşınında və ya əllə yazılmış yazını və şəkli çoxaltmaq üçün sadə çap aləti.
ətraflı