BA

nida.
1. Heyrət və təəccüb bildirir, yaxud birdən bir şey yada düşdükdə deyilir. Ba! Sən hara, bura hara! Ba! Bu haradan çıxdı? – [Ağa Kərim:] Ba! Bir adam fikrimə düşdü, əgər razı ola. M.F.Axundzadə. // Bəzən söylənilən bir şeyi dinləyənə təsdiq etdirmək üçün sual yerində işlənir – doğrudanmı? doğrumu? Bu gün ölməmiş ölümdən qurtardım. – Ba? – Nə xəbər var, Məşədi? – Sağlığın. – Az, çox da yenə? – Qəzet almış Hacı Əhməd də. – Ba! Oğlan, nə mənə? M.Ə.Sabir. ba, bə. Təkrardan ibarət olan mürəkkəb sözlərdə bitişdirici ünsür; məs.: adbaad, qapıbaqapı, qolbaqol, şəhərbəşəhər, kəndbəkənd və i.a.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

BA междометие, выражающее чувство восторга, восхищения, удивления, страха: ну!, неужели?, разве? ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

BA 1 межд. 1. ба (выражает удивление при неожиданности, догадку, узнавание). ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan