UCALTMAQ

f.
1. Yüksəltmək, daha uca etmək, qaldırmaq, getdikcə hündürlüyünü artırmaq (bina və s. haqqında). Yeni binaları ucaltmazdan əvvəl köhnə evləri sökmək lazım idi. H.Seyidbəyli.
2. məc. İctimai mövqeyini, əhəmiyyətini, nüfuzunu, hörmətini artırmaq, yüksəltmək. Alicənab hərəkəti cəmiyyətin nəzərində onu xeyli ucaltmışdır. – Meydana buraxdığın böylə şah əsərlərlə; Ucaldırsan ölkəmin şöhrətini, şanını. M.Müşfiq.
3. Gücləndirmək, yuxarı qaldırmaq, zilləşdirmək (səs haqqında). Məmmədhəsən əmi oğluna yalvardıqca oğlan səsini ucaldırdı. C.Məmmədquluzadə. Salman kişi səsini getgedə ucaldırdı. Mir Cəlal.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

UCALTMAQ повышать, возвышать, поднимать, возносить ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

UCALTMAQ глаг. 1. возводить, возвести (соорудить, построить). Çoxmərtəbəli evlər ucaltmaq возводить многоэтажные дома (здания) 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan