UCSUZ-BUCAQSIZ

bax uc-bucaqsız. Ucsuz-bucaqsız tarlalar. Ucsuz-bucaqsız ölkəmiz. – Qarşıda ucsuz-bucaqsız geniş bir çöl sərilmişdi. H.Nəzərli. Arxa tərəfdən ucsuzbucaqsız geniş düzənlik uzanıb gedirdi. İ.Əfəndiyev.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

UCSUZ-BUCAQSIZ прил. бескрайний, бесконечный, безграничный. Ucsuz-bucaqsız çöllər бескрайние степи, ucsuz-bucaqsız düzənliklər бескрайние равнины ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan