Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • ZÖVQÜ-SƏFA

  ər. zövq və səfa Əyləncə, şadlıq, kef, səfa. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mən bu Ağca Quzuya yar olmaram

  Tam oxu »
 • ZÜLAL ƏRƏB

  Saf, dadlı su. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Möminəyəm, sözüm zülal, Gözüm ala, qaşım hilal. Südüm olsun sənə halal, Allaha tapşırdım səni!        (“K

  Tam oxu »
 • ZÜLCƏLAL ƏRƏB

  Cəlallı, cəlal (əzəmət, ehtişam) sahibi. Cuma da Mənsurtək dar qabağında. Təqdirin qəzası var qabağında, İstədim ölməyi yar qabağında, Ol zülcəlal mən

  Tam oxu »
 • ZÜLF FARS

  1. Saç, tel. 2. Üzün iki tərəfindən sallanan hörüklər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Şananı zülfə çəkməyən, Telin qədrini nə bilər?! Dağda gəzən boz s

  Tam oxu »
 • ZÜLFƏQAR

  Bax: zülfüqar.

  Tam oxu »
 • ZÜLFİQAR

  Bax: zülfüqar.

  Tam oxu »
 • ZÜLFÜQAR ƏRƏB

  İmam Əlinin qılıncına verilən addır; hərfi mənası ikifəqərəli deməkdir. Xəstə Qasım əl götürməz damandan, Sidqini bağlayar sahib-zamandan, O gün çox q

  Tam oxu »
 • ZÜLFÜQAR ƏRƏB

  İmam Əlinin qılıncına verilən addır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hərfi mənası ikifəqərəli deməkdir

  Tam oxu »
 • ZÜRİYYƏT ƏRƏB

  Övlad, oğul-uşaq, nəsil, soy. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dari-dünyada bu qızdan başqa züriyyəti olmamışdı

  Tam oxu »
 • ZÜRRİYYƏT

  Bax: züryət.

  Tam oxu »
 • ZÜRYƏT ƏRƏB

  Övlad, oğul-uşaq, nəsil, soy. Mirzalı xan çox yumşaq xasiyyətli bir adam idi. Özünün də züryətdən heç nəyi yox idi

  Tam oxu »