Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • ÜÇ CÜT, BİR TƏK

  lap az; ~ iki cüt, bir tək.

  Tam oxu »
 • ÜÇ GÜN AZAR, BİR GÜN MƏZAR

  xəstə yatmaqdansa, ölmək daha yaxşıdır.

  Tam oxu »
 • ÜÇ QƏPİYƏ DƏYMƏZ

  bax: bir qara pula dəyməz.

  Tam oxu »
 • ÜÇ MİSQAL DİLİNİ QOYUB BİR BATMAN BAŞI İLƏ DANIŞIR

  söhbət zamanı suallara başı ilə cavab verən adam haqqında deyilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ÜÇDƏ ALACAĞI YOX, BEŞDƏ VERƏCƏYİ

  işləri qaydasında gedən, heç kimdən asılılığı olmayan adam haqqında deyilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ÜFÜRSƏN, CANI ÇIXAR

  arıq, zəif, cansız adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ÜLGÜC ÜSTƏ YERİMƏK

  təhlükəli işə girişmək, riskli, qorxulu taktika seçmək.

  Tam oxu »
 • ÜMİD BAĞLAMAQ (BƏSLƏMƏK)

  yaxşı bir şeyin olacağına inanmaq; birinə arxayın olmaq.

  Tam oxu »
 • ÜMİD ÇIRAĞI YANDIRMAQ

  hər şeyin yaxşı olacağına inam oyatmaq; ~ ümid vermək.

  Tam oxu »
 • ÜMİD VERMƏK

  arzusunun, istəyinin həyata keçəcəyinə inandırmağa çalışmaq; gözlənilən bir şeyin gerçəkləşəcəyinə inam yaratmaq, əmin etmək, arxayın etmək; ~ ümid çı

  Tam oxu »
 • ÜMİDİ BOŞA (PUÇA) ÇIXMAQ

  gözlədiyi olmamaq, arzusu reallaşmamaq, heç nəyə gümanı qalmamaq

  Tam oxu »
 • ÜMİDİ DOĞRULMAQ

  arzusu, niyyəti və planları həyata keçmək, reallaşmaq.

  Tam oxu »
 • ÜMİDİ HƏR YERDƏN ÜZÜLMƏK

  tək, əlacsız və ümidsiz olmaq; ~ gözünü çəkmək.

  Tam oxu »
 • ÜMİDİ KƏSİLMƏK

  ümidsiz qalmaq, inamı olmamaq; ~ əli üzülmək.

  Tam oxu »
 • ÜMİDİ ÜZÜLMƏK

  çarəsiz, ümidsiz qalmaq, çıxış yolu tapa bilməmək; ~ əlacı kəsilmək.

  Tam oxu »
 • ... ÜMİDİNƏ QALMAQ

  ixtiyarında, cavabdehliyində olmaq.

  Tam oxu »
 • ... ÜMİDİNƏ QOYMAQ

  kiməsə etibar edib, inanıb nəyisə tapşırmaq, bir işi etibar etdiyi kiminsə ixtiyarına vermək.

  Tam oxu »
 • ÜMİDİNİ İTİRMƏK

  arzusunun, istəyinin həyata keçəcəyinə, müsbət nəticəsinə daha inanmamaq; ~ əlini üzmək, ümidini kəsmək (üzmək)

  Tam oxu »
 • ÜMİDİNİ KƏSMƏK (ÜZMƏK)

  bax: ümidini itirmək.

  Tam oxu »
 • ÜMUMİ DİL TAPMAQ

  bax: dil tapmaq.

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏT BAĞLAMAQ (QURMAQ)

  aralarında yaxşı münasibət yaranmaq, bir-biri ilə razılaşa bilmək.

  Tam oxu »
 • ÜRƏK BULANDIRMAQ

  nifrət hissi oyatmaq, iyrəndirmək.

  Tam oxu »
 • ÜRƏK DAĞLAMAQ

  bax: ürək parçalamaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏK-DİRƏK VERMƏK

  cəsarətləndirmək, bir işə ruhlandırmaq; ~ dayaq durmaq, təsəlli vermək, təskinlik vermək, ürək vermək

  Tam oxu »
 • ÜRƏK ELƏMƏMƏK

  cürət etməmək, cəsarəti olmamaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏK-GÖBƏYİ DÜŞMƏK

  qorxmaq, bərk həyəcanlanmaq; ~ ürək-göbəyini yemək, ürəyi düşmək, bağrı yarılmaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏK-GÖBƏYİNİ SALMAQ

  qəfil hərəkət və ya xəbərlə qorxutmaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏK-GÖBƏYİNİ YEMƏK

  bax: ürək-göbəyi düşmək.

  Tam oxu »
 • ÜRƏK QIZDIRMAQ

  inanmaq, etibar etmək, güvənmək; ~ ürəyi qızmaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏK PARÇALAMAQ

  güclü təsir etmək, sarsıtmaq; ~ ürək dağlamaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏK VERMƏK

  1. Cəsarətləndirmək, bir işə ruhlandırmaq; ~ ürək-dirək vermək.  2. Sevmək; ~ könül vermək.

  Tam oxu »
 • ÜRƏK YANDIRMAQ

  bax: can yandırmaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKQOPMASINA SALMAQ

  bərk qorxutmaq; ~ bağrını yarmaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLƏRİ BİR-BİRİNİ TUTMAQ

  qarşılıqlı sevgi münasibətləri olmaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYƏ İŞLƏMƏK

  çox güclü təsir etmək; ~ dərinə işləmək.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYƏ YATMAQ

  bəyənilmək, istənilmək; ~ xoşa gəlmək, göz oxşamaq, xoş gəlmək, könül oxşamaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİ AÇILMAQ

  sevinməyə başlamaq; ~ eyni açılmaq, aynası açılmaq, kefi açılmaq, gözü-könlü açılmaq, könlü açılmaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİ AĞRIMAQ

  acımaq; ~ yazığı gəlmək, rəhmi gəlmək, ürəyi yanmaq, ürəyi xarab olmaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİ AĞZINA GƏLMƏK

  1. İyrənmək; ~ ürəyi bulanmaq, ödü ağzına gəlmək.  2. Bərk qorxmaq, qorxu hissi keçirmək; ~ ürəyi qopmaq, ürəyi yerindən qopmaq, ürəyi qırılıb ayağını

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİ AĞZINDAN (YERİNDƏN) ÇIXMAQ

  çox həyəcanlanmaq; çox hərəkət etməkdən yorulub halsızlaşmaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİ ATLANMAQ

  həsrətində olmaq, istəmək; ~ can atmaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİ BÖYÜMƏK

  iftixar, məmnunluq hissi keçirmək, fərəhlənmək, sevinmək.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİ BULANMAQ

  1. Özünü pis hiss etmək, qusmağı gəlmək; ~ halı pozulmaq.  2. Bir şeydən iyrənmək; kiməsə nifrət etmək; ~ ödü ağzına gəlmək

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİ ÇATLAMAQ

  intizardan, kədərdən, pis xəbərdən bərk həyəcanlanmaq, kədərlənmək; ~ ürəyi partlamaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİ ÇƏKİLMƏK

  gözləməkdən yorulmaq, son dərəcə üzülmək; aclıq hiss etmək, çox acmaq; ~ ürəyi üzülmək.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİ DAĞ BOYDA OLMAQ

  bax: ürəyi dağa dönmək.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİ DAĞ-DAĞAYA DÜŞMƏK

  bərk həyəcan və təşviş keçirmək, çox narahat olmaq, səksəkəli olmaq.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİ DAĞA DÖNMƏK

  qürurlanmaq, böyük sevinc hissi keçirmək, fərəhlənmək.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİ DAĞLANMAQ

  son dərəcə qəmlənmək, kədərlənmək; ~ ciyəri qana dönmək.

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİ DAŞA DÖNMƏK

  zalımlaşmaq, qəddarlaşmaq, amansız olmaq.

  Tam oxu »