Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • QIC

  qıc olmaq – keyləşmək, hissizləşmək, çəng olmaq, hərəkətdən düşmək. Əlayağı qıc olmaq. Qorxudan bədəni qıc oldu

  Tam oxu »
 • QICAMA

  “Qıcamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QICAMAQ

  dişlərini qıcamaq – acığından, hiddətindən və ya başqa bir səbəb üzündən dişlərini bir-birinin üstünə basıb bərk sıxmaq

  Tam oxu »
 • QICANMA

  “Qıcanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QICANMAQ

  f. Birini vurmaq və ya qorxutmaq məqsədi ilə əlini və ya başqa bir şeyi onun üzərinə qaldırmaq; qolaylanmaq

  Tam oxu »
 • QICIQ

  is. 1. Xarici mühitin orqanizmə, yaxud onun bir hissəsinə təsiri nəticəsində əmələ gələn təxərrüş halı

  Tam oxu »
 • QICIQLAMA

  “Qıcıqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QICIQLAMAQ

  f. 1. bax qıdıqlamaq. …Toğluların yumşaq yunu və istiliyi sanki Qulunun əlini qıcıqlayırdı. M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • QICIQLANDIRICI

  bax qıcıqlayıcı

  Tam oxu »
 • QICIQLANDIRILMA

  “Qıcıqlandırılmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QICIQLANDIRILMAQ

  məch. Təxərrüşə gətirilmək, gicişdirilmək, qıdıqlandırılmaq

  Tam oxu »
 • QICIQLANDIRMA

  “Qıcıqlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QICIQLANDIRMAQ

  f. Orqanizmə, yaxud onun bir hissəsinə təsir etmək, təxriş etmək, gicişdirmək. Limonun turşusu dilin əsəblərini qıcıqlandıraraq, vəzini tüpürcək ifraz

  Tam oxu »
 • QICIQLANMA

  “Qıcıqlanmaq”dan f.is.; təxərrüş

  Tam oxu »
 • QICIQLANMAQ

  f. Qıcıq hiss etmək, qıdıqlanmaq, gicişmək. Surxay burnunun qıcıqlandığını hiss etdi. İ.Əfəndiyev

  Tam oxu »
 • QICIQLAYICI

  sif. Qıcıqlandıran, qıcıq təsiri oyadan, təxriş edən, təxərrüşə gətirən. Bir qədər sonra [Qoçər] kəskin qıcıqlayıcı bir qoxudan ayılıb yenə gözlərini

  Tam oxu »
 • QICILDANMAQ

  f. dan. Maraqlanmaq, həvəs göstərmək, kişilik hissləri ayılmağa başlamaq. Cəmilin bığ yeri çoxdan tərləmişdi

  Tam oxu »
 • QICIMAQ

  1. bax qıcamaq. 2. bax qıcırdamaq

  Tam oxu »
 • QICIRDAMA

  “Qıcırdamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QICIRDAMAQ

  f. Bir-birinə sürtülərək qıcırtı səsi çıxarmaq. Oxucum, yaxın gəl, bir diqqətlə bax; Qollarında zəncir qıcırdayaraq; O, qabaqda gedən kimdir, sorsana!

  Tam oxu »
 • QICIRDATMA

  “Qıcırdatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QICIRDATMAQ

  f. İki şeyi (və ya dişlərini) bir-birinə sürtərək qıcırtı səsi çıxarmaq. Dişlərini qıcırdatmaq. – [Beyrək] dişlərini bir-birinə sıxıb qıcırdatdı və ba

  Tam oxu »
 • QICIRTI

  is. İki şeyin (və ya dişlərin) birbirinə sürtülməsindən hasil olan səs. Dişlərinin qıcırtısından yatmaq olmur

  Tam oxu »
 • QICIRTMAQ

  bax qıcırdatmaq. Molla Kərim də dişlərini qıcırdıb, əsasının şiş ucu ilə çuvalın o yan-bu yanına bir-iki dəfə vurdu

  Tam oxu »
 • QICITMA

  “Qıcıtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QICITMAQ

  f. 1. bax qıcamaq. Təməin indi nədir ya? Qıcadırsan dişini? M.Ə.Sabir. 2. “Göz” sözü ilə bərabər: göz qıcıtmaq – göz ağartmaq, qorxutmaq, göz dikmək

  Tam oxu »
 • QICQIRMA

  “Qıcqırmaq”dan f.is. □ Ürək qıcqırması – mədə şirəsinin çoxluğu, bəzən də azlığı nəticəsində mədə nahiyəsində turşuluq hissi

  Tam oxu »
 • QICQIRMAQ

  f. İstidən, çox qalmaqdan və s. səbəblər üzündən turşuyub xarab olmaq, şişib qoxumaq. Qatıq qıcqırıbdır

  Tam oxu »
 • QICQIRMIŞ

  f.sif. İstidən, çox qalmaqdan və ya başqa səbəbdən turşumuş, turşuyub xarab olmuş, şişib qoxumuş. Qıcqırmış süd

  Tam oxu »
 • QICQIRTMA

  “Qıcqırtmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QICQIRTMAQ

  f. Bir şeyin qıcqırmasına səbəb olmaq, turşutmaq. Qatığı qıcqırtmaq. Südü qıcqırtmaq. Xəmiri qıcqırtmaq

  Tam oxu »
 • QICLAŞMA

  “Qıclaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QICLAŞMAQ

  f. Qıc olmaq

  Tam oxu »
 • QICLIQ

  is. Qıc olmuş bədən üzvünün halı; keylik, hissizlik, çənglik

  Tam oxu »
 • QIÇ

  is. 1. İnsan bədəninin, ombadan başlamış ayağa qədər olan və insanın yeriməsinə xidmət edən üzvü. Qıçları ağrımaq

  Tam oxu »
 • QIÇA₁

  is. Ağac və ya gül budağı; bitkinin qolu. Qarğıdalı toxumu dən qıçadan ayrıldıqdan sonra diqqətlə təmizlənməli, onun cücərmə qabiliyyəti yoxlanılmalıd

  Tam oxu »
 • QIÇA₂

  is. Bir şeyin bölündüyü, ayrıldığı hissələrdən hər biri; tikə, parça, dilim. Bir qıça paxlava. Alma qıçası

  Tam oxu »
 • QIÇALAMA

  “Qıçalamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QIÇALAMAQ

  f. Qıça-qıça doğramaq

  Tam oxu »
 • QIÇALANMA

  “Qıçalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QIÇALANMAQ

  məch. Qıça-qıça doğranmaq

  Tam oxu »
 • QIÇAVARİ

  sif. Qıça kimi, qıçaya bənzər, qıça şəklində

  Tam oxu »
 • QIÇSIZ

  sif. Bir qıçı, yaxud qıçları olmayan; qıçı, yaxud qıçları kəsilmiş. Qıçsız adam. Qıçsız stol

  Tam oxu »
 • QIÇSIZLIQ

  is. Qıçı, yaxud qıçları olmayan adamın halı

  Tam oxu »
 • QID-QID

  is. dan. Deyinmə; dedi-qodu, mübahisə

  Tam oxu »
 • QIDIQ

  is. Bədənin bir yerinə əl və s. ilə toxunduqda onda əmələ gələn və adamın qeyri-ixtiyari gülməsinə səbəb olan hal; yüngül təxərrüş, qıcıq; qıcıqlanma

  Tam oxu »
 • QIDIQLAMA

  “Qıdıqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QIDIQLAMAQ

  f. 1. Birinin bədəninin bir yerinə əl və s. ilə toxunmaqla həmin yerin qıcıqlanmasına səbəb olmaq. Uşağı qıdıqlamaq ziyandır

  Tam oxu »
 • QIDIQLANMA

  “Qıdıqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • QIDIQLANMAQ

  1. “Qıdıqlamaq”dan məch. 2. qayıd. Bir yerinə toxunulduqda qıdığı gəlib qeyri-ixtiyari gülmək

  Tam oxu »