Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • PAŞABALA

  bax: Paşa və Bala

  Tam oxu »
 • PAŞAƏLİ

  bax: Paşa və Əli

  Tam oxu »
 • PAŞAXAN

  bax: Paşa və Xan

  Tam oxu »
 • PAŞAZADƏ

  paşa oğlu, paşa nəslindən olan oğul

  Tam oxu »
 • PAŞƏLİ

  bax: Paşa və Əli

  Tam oxu »
 • PAYDAR

  payı olan, hədiyyə sahibi; bəxti olan

  Tam oxu »
 • PAYIZ

  ilin yaydan sonra gələn fəsli. "Xəzan" və ya "quz(güz)" sözlərinin dəyişdirilmiş forması kimi də izah edilir

  Tam oxu »
 • PEKTAŞ

  "bektaş" sözündən olub "vergi yığmaq ixtiyarı verən sənəd" mənasındadır

  Tam oxu »
 • PEKTÜRK

  güclü türk; dözümlü türk

  Tam oxu »
 • PEYKAN

  əsl mənası oxun ucundakı sivri dəmir olub, klassik ədəbiyyatda «kirpik (gözəlin kirpiyi)» mənasında işlənmişdir

  Tam oxu »
 • PEYKANƏ

  əsl mənası oxun ucundakı sivri dəmir olub, klassik ədəbiyyatda «kirpik (gözəlin kirpiyi)» mənasında işlənmişdir

  Tam oxu »
 • PEYMAN

  əhd, and; əhd-peyman

  Tam oxu »
 • PEYMANƏ

  əhd, and; əhd-peyman

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVAN

  çox güclü adam; qəhrəman, igid

  Tam oxu »
 • PƏHLİVAN

  çox güclü adam; qəhrəman, igid

  Tam oxu »
 • PƏLƏNG

  pişik cinsindən dərisi zolaqlı, iri, yırtıcı heyvan; qaplan

  Tam oxu »
 • PƏNAH

  sığınma, himayə; ümid; yardımçı, köməkçi

  Tam oxu »
 • PƏNAHALI

  Əli pənahı, Alıya sığınma

  Tam oxu »
 • PƏNAHƏLİ

  Əli pənahı, Alıya sığınma

  Tam oxu »
 • PƏNCALI

  Əli pəncəsi, Əlinin əli; Əlinin gücü, qüvvəsi; iri əl-ayaqlı

  Tam oxu »
 • PƏNCƏ

  əlin içi və barmaqlar, ayağın dabandan başqa alt hissəsi; qüvvət, güc, zor, məngənə

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLİ

  Əli pəncəsi, Əlinin əli; Əlinin gücü, qüvvəsi; iri əl-ayaqlı

  Tam oxu »
 • PƏRTOV

  işıq, ziya, şüa, parlaqlıq, parıltı; səliqəsiz, nizamsız; narahat, sakitlik bilməyən (Adın “pər” hissəsi türk dillərində “par”işıq kimi də

  Tam oxu »
 • PƏRVAN

  uçan, qanadlanan; daim oda, işığa can atan kiçik kəpənək

  Tam oxu »
 • PƏRVANƏ

  uçan, qanadlanan; daim oda, işığa can atan kiçik kəpənək

  Tam oxu »
 • PƏRVAZ

  uçma, üçüş, qanadlanma

  Tam oxu »
 • PƏRVİN

  Ülkər, Sürəyya, Yeddiqardaş (ulduzları)

  Tam oxu »
 • PƏRVİNƏ

  Ülkər, Sürəyya, Yeddiqardaş (ulduzları)

  Tam oxu »
 • PƏRVİZ

  parlaq, aydın; uçan, qanadlanan

  Tam oxu »
 • PƏRVİZƏ

  parlaq, aydın; uçan, qanadlanan

  Tam oxu »
 • PƏRVUZƏ

  parlaq, aydın; uçan, qanadlanan

  Tam oxu »
 • PINAR

  bulaq; bulaq kimi saf, büllur

  Tam oxu »
 • PINARA

  bulaq; bulaq kimi saf, büllur

  Tam oxu »
 • PİNAR

  bulaq; bulaq kimi saf, büllur

  Tam oxu »
 • PİNARƏ

  bulaq; bulaq kimi saf, büllur

  Tam oxu »
 • PİRAĞA

  bax: Pir və Ağa (“pir od, ocaq” kimi mənalara malikdir)

  Tam oxu »
 • PİRALI

  Alının odu, Əlinin ocağı

  Tam oxu »
 • PİRAN

  nur sahibi, ocaq sahibi; müdrik, qoca

  Tam oxu »
 • PİRANƏ

  nur sahibi, ocaq sahibi; müdrik, qoca

  Tam oxu »
 • PİRANİ

  nur sahibi, ocaq sahibi; müdrik, qoca

  Tam oxu »
 • PİRBALA

  pirin balası, pirin köməyi ilə həyata gələn

  Tam oxu »
 • PİRBUDAQ

  pirin budağı, pirin köməyi ilə həyata gələnlərdən biri

  Tam oxu »
 • PİRCAMAL

  "pir" (müdrik, qoca) və «camal» (üz, sima) sözlərindən düzəlmiş, «müqəddəs, müdrik simalı» deməkdir

  Tam oxu »
 • PİRCAN

  piri sevən, ocağı istəyən; pircanlı, ocaqcanlı; ocağın ruhu

  Tam oxu »
 • PİRDAŞ

  pirin daşı; pirin köməyi ilə həyata gələn oğlan

  Tam oxu »
 • PİRƏDDİN

  dinin odu, dinin ocağı, dinin işığı

  Tam oxu »
 • PİRƏHMƏD

  tərifə layiq, müqəddəs ocaq; müqəddəs Əhməd; Əhmədin ocağı

  Tam oxu »
 • PİRƏLİ

  Alının odu, Əlinin ocağı

  Tam oxu »
 • PİRİ

  "pir" sözü ilə başlanan adların əzizləmə forması (Bu vaxta qədər f. mənşəli hesab edilən "pir" türk sözüdür və "bir" Günəş və ya Tanrı, "pir" "Tanrı"

  Tam oxu »
 • PİRİM

  mənim odum, mənim ocağım, mənim işığım, mənim Tanrım

  Tam oxu »