BABƏKİLƏR

cəm. [ xüs. is. -dən] tar. XI əsrdə Babəkin başçılığı ilə ərəb istilaçılarına qarşı mübarizə aparmış Babək tərəfdarları.
BABAYİ-ƏMİR
BABƏT₁

Digər lüğətlərdə