BABATLAŞDIRILMA

Babatlaşdırılmaq”dan f.is.
BABATCA
BABATLAŞDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə